Stawiamy dom

Postawienie domu to nie taka łatwa sprawa. Nie można stwierdzić, że byle gdzie postawimy sobie dom i tu będziemy się budować i nigdzie indziej. Bardzo ważną sprawą jest zbadanie ziemi i terenu gdzie chcielibyśmy postawić swój dom czy jakikolwiek mały budynek. Chyba nikt by nie chciał postawić domu na terenie podmokłym gdzie za jakiś czas może nam podmyć fundamenty i zniszczyć budynek. Dlatego tak ważną sprawą w budownictwie jest geotechnika. Firmy o tym profilu zajmują się rozpoznawaniem gruntów pod przyszłe budowle i budynki. Trzeba zbadać poziom wody na danym obiekcie. Geotechnicy muszą przede wszystkim rozpoznać warunki geologiczne danego terenu, jego budowę. Potem mogą zabrać się do dalszego etapu prac takich jak nawiercanie badawcze i sondowanie. Trzeba zbadać parametry gruntów oraz parametry wód gruntowych i głębinowych pod względem chemicznym. Ich praca jest bardzo skomplikowana ponieważ dzięki ich decyzji będzie wiadomo czy można wznosić tutaj budowle czy jednak teren nie nadaje się do jakichkolwiek robót budowlanych. Pracując dalej na badanym terenie trzeba wywiercić studnię i otwory pod „pompy ciepła”. Bardzo ważnym punktem postępowania jest także ocena wpływu na środowisko. Trzeba bowiem dbać o naturę i o to w jakim stopniu działa nasza inwestycja na tereny wokół nas. Tym bardziej, że terenów zielonych niestety jest coraz mniej. Przy okazji tych robót mogą pojawić się inne problemy geologiczne, hydrogeologiczne. Te wszystkie kroki prowadzą geotechnika do sporządzenia raportu na podstawie którego uzyskamy akceptację na podjęcie dalszych inwestycji lub też nie. Jeżeli decyzja będzie pozytywna możemy rozpocząć kolejny etap prac jakim jest fundamentowanie (zob titan.com.pl). W tym momencie można zająć się zaprojektowaniem i wykonaniem fundamentów na terenie zbadanym przez nasz zespół geotechniczny. Co w dalszym postępowaniu doprowadzi do wzniesienia naszego wymarzonego domu.